poniedziałek, 15 października 2018

Dzień Seniora

Zarząd Oddziału Rejonowego w Cycowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w sobotę 6 października uroczyście świętował Dzień Seniora.Świętowanie związkowcy rozpoczęli uroczystą mszą świętą w Kościele Parafialnym, liturgia była sprawowana w intencji wszystkich żyjących i nieżyjących rencistów, emerytów, przyjaciół, sympatyków. Z rozważania nad ewangelią tego dnia: „Jezus uświadamia mi, że jestem prawdziwym szczęściarzem. Oczami wiary widzę codziennie Boga w sakramentach, słyszę Go w Słowie, w wydarzeniach. Czy potrafi ę się tym wewnętrznie cieszyć?”

Po liturgii mszy świętej wszyscy udali się do Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie, do nowo wybudowanego Przedszkola Samorządowego gdzie Prezes Związku pan Stanisław Jamiński i gospodarz obiektu, dyrektor szkoły - pan Zbigniew Rutkowski, powitali wszystkich przybyłych na wspólne świętowanie.


Nowy budynek przedszkola

Dzień Seniora uświetnił program artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły.Kolejnym punktem programu było omówienie przez koordynatora projektu "Wiekowi = Przebojowi!" p. Marię Lisek-Ziębę celów projektu i zadań do zrealizowania. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 9 - 12 RPO WL 2014-2020 skierowany jest do 30 seniorów z terenu Gminy Cyców. Realizator projektu Fundacja na Rzecz Seniorów "Bonum Vitae" w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb 30 osób (20K, 10M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu powiatu łęczyńskiego, realizowany do 30.04.2019 r. poprzez utworzenie Klubu Seniora i realizowanie zajęć adekwatnych do potrzeb i oczekiwań osób starszych. Realizacja projektu przyczyni się do zachęcenia osób starszych do udziału w życiu społecznym a cykliczność i różnorodność zajęć wzmocni nowe nawyki i przyzwyczajenia, przyczyniając się do zwiększenia aktywności seniorów oraz poprawi jakość ich życia.

Oferowane zajęcia ramach projektu:

- aktywizujące związane z aktywnością fizyczną i zajęcia kulturalne od 10.2018-04.2019;
- stacjonarne: doradcze, edukacyjne, terapeutyczne, prozdrowotne, od 10.2018-04.2019 w tym wsparcie - poradnictwo psychospołeczne, prawne, obywatelskie, finansowe, zajęcia z dietetykiem, zajęcia z rękodzieła i samoobrona;
- panel profilaktyki zdrowotnej- fizjoterapia, masaż, lekarz;
- wyjazdy na basen, do kina - wyjścia kulturalne włączające;
- z gimnastyki, nordic walking, taneczne, aqua aerobik.

Dzień Seniora to okazja do podziękowań. Zasłużeni działacze związku zostali odznaczeni medalami oraz uhonorowani okolicznościowymi dyplomami.


Oczywiście nie zabrakło poczęstunku - słodkiego co nieco, owoców, napoi i wspaniałej atmosfery. W rytmach muzyki disco polo w wykonaniu ucznia szkoły wszyscy spożywali przygotowane przez pracowników szkoły pyszności.W trakcie spotkania stworzył się duet i wszyscy mogli podziwiać kunszt wokalny dwóch solistów (do ucznia szkoły dołączył uczestnik WTZ Łukasz).


W uroczystości wzięli udział m.in.:

Wiesław Pakuła – Wójt Gminy Cyców;
Jan Baczyński vel Mróz – Przewodniczący Rady Powiatu Łęczyńskiego;
Kazimierz Radko – Sekretarz Starostwa Powiatowego w Łęcznej;
Ksiądz proboszcz Parafii pw. św. Józefa w Cycowie - Zbigniew Szcześniak;
Prezes BS w Cycowie;
Maria Lisek-Zięba – PSONI Koło w Łęcznej;
Zbigniew Rutkowski – Dyrektor Zespołu Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie;
Elżbieta Sadowska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Cycowie;
Przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej;
Sylwia Kawalec – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Cycowie.

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”

Nikt nie wymagał, ale my od siebie wymagamy i dziękujemy.

W czasie tego spotkania było też podziękowanie przewodniczącej Zarządu Koła PSONI w Łęcznej skierowane do wszystkich rencistów, emerytów, władz samorządowych, uczniów szkoły i jej pracowników za włączenie się i zebrane środki finansowe w ramach Kampanii Społecznej Kilometry Dobra. Na wydzielone konto zebrano 66 000,00 zł co stanowi 1,5 km dobra.

Wśród szkół najbardziej aktywny okazał się Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Cycowie.

„Istnieje naprawdę tylko jedna radość, obcowania z ludźmi”.


M.Lisek-Zięba

wtorek, 2 października 2018

VII Olimpiada Równych Szans

„Aktywność ruchowa jest biologiczną potrzebą człowieka”

W dniu 27 września 2018 r. odbyła się impreza sportowo-rekreacyjna pod hasłem „VII Olimpiada Równych Szans”, w której nasi uczestnicy wzięli udział. Organizatorem zawodów sportowych było Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Milejowie. Cała impreza odbyła się w Szkole Podstawowej w Łańcuchowie. Celem akcji było promowanie aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, a dzięki sportowej rywalizacji uczestnicy doświadczyli pozytywnych emocji, poczucia sukcesu, wspólnoty, co korzystnie wpływa na przebieg ich rehabilitacji społecznej.


W zawodach wzięło udział 9 drużyn pięcioosobowych z różnych ośrodków, w tym także dzieci ze Szkoły Podstawowej z Łańcuchowa. W konkurencjach sportowych uczestniczyły drużyny z: WTZ Janowica, ŚDS Milejów, ZAZ Łęczna, Stacja Świdnik II, WTZ Mełgiew, WTZ Świdnik, ŚDS Łęczna, POW Włodawa i Szkoła Podstawowa z Łańcuchowa.


W tym roku z różnych pracowni naszego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowicy w zawodach wzięli udział Daniel, Magda, Gosia, Marcin oraz Rafał.

Impreza rozpoczęła się przywitaniem wszystkich uczestników, opiekunów oraz osób kibicujących. Następnie odbył się przemarsz w koło sali sportowej ze sztandarami, a po tym kapitanowie drużyn losowali kolejność udziału w rozgrywkach. Nasz kapitan Daniel wylosował nr 4. Pierwszą dyscypliną w której zmierzyliśmy się był bieg na czas. Nasza drużyna dała z siebie wszystko i w tej konkurencji zajęliśmy 3 miejsce. Radość z wyniku była ogromna. Następną dyscypliną był rzut do celu, polegający na trzykrotnym rzucie piłką do trzech skrzynek. Trafiona piłka do pierwszej skrzyni dawała drużynie 1 punkt, do drugiej 2 punkty, a do trzeciej aż 3 punkty. Ta rozgrywka okazała się być bardzo trudna i zdobyliśmy w niej tylko 1 punkt. Trzecią konkurencją był strzał na bramkę. Każdy uczestnik oddawał po trzy strzały. W efekcie zdobyliśmy 13 punktów na 15 możliwych. Ostatnią dyscypliną były Puzzle Olimpijskie. W trakcie powrotu do WTZ na twarzach naszych zawodników gościły uśmiechy. Zadowolenie z osiągniętych wyników i wspólnej zabawy nie opuszczało uczestników do końca dnia, a otrzymane dyplomy, medale oraz piękny puchar podkreśliły wagę całego przedsięwzięcia.


„ Ci, którzy myślą, że nie mają czasu na uprawianie sportu, prędzej czy później będą musieli znaleźć czas na chorobę” 
 Edward Stanley

Sylwia Majcher