środa, 25 listopada 2020

Przegląd Małych Form Teatralnych

  Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną SONI w Poniatowej zaprasza na XXII Przegląd Małych Form Teatralnych online.

Odbędzie się on 27 listopada 2020 roku o godz. 9.00.

Zapraszamy na youtube 


niedziela, 18 października 2020

Bezpieczny WTZ


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej zostało "grantobiorcą" w ramach projektu "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami". Projekty w woj. lubelskim realizowane są za pośrednictwem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Umowa została zawarta w październiku w Lublinie pomiędzy:

Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych reprezentowanym przez pełnomocników PFRON Oddział w Lublinie:

1.Ryszard Dados

2.Katarzyna Ostrzyżek

a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej reprezentowanym przez:

1.Maria Lisek-Zięba – Przewodnicząca Zarządu Koła

2.Kazimierz Szul – Wiceprzewodniczący Zarządu Koła

3.Renata Rozner – Gł. Księgowa

Przedmiotem umowy jest grant „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla Warsztatu Terapii Zajęciowej. 
Dozowniki do mydła i płynów.PFRON powierza grant w wysokości 9828,00 zł do wykorzystania do końca 2020 roku na zakup środków ochrony osobistej m.in. na:

- środki do dezynfekcji rąk i powierzchni,
- maseczki, przyłbice,
- fartuchy,
- ręczniki papierowe,
- ścierki,
- rękawice ochronne,
- termometry,
- stojaki i uchwyty na preparaty do dezynfekcji.

Aby w pełni cieszyć się i korzystać z życia trzeba być silnym i zdrowy. Zdrowie to największy skarb. Możemy być bogaci mieć ogromny majątek i mnóstwo pieniędzy, jednak jeśli nie mamy zdrowia i jesteśmy chorzy to jesteśmy biedni.

Otrzymany grant wzbogaci ciągle nie wystarczający budżet placówki PSONI jaką są Warsztaty Terapii Zajęciowej. Dziękujemy za przyznane środki we wnioskowanej wysokości.

P.Maj,M.Lisek-Zięba