środa, 5 maja 2021

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

 5 maja to w Polsce Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną a w całej Europie Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W obchody bardzo aktywnie włączają się koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w całym kraju, także w naszym województwie. Dzień Godności jest bardzo ważnym świętem.


Celem obchodów Dnia Godności jest wyrażenie sprzeciwu wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych w codziennym życiu, w szkole, w pracy, w urzędzie. W tym ciężkim dla nas wszystkich czasie zwracamy uwagę społeczeństwa na problemy osób z niepełnosprawnościami oraz na trudności, z którymi borykają się w codziennym życiu.


Święto to powstało aby pokazać solidarność z osobami z zaburzeniami intelektualnymi, a także uświadamiać społeczeństwo o potrzebach tych osób oraz problemach z jakimi przychodzi im się zmierzyć we współczesnym świecie.

PSONI Koło w Łęcznej świętowanie Dnia Godności zorganizowało w swojej placówce w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Janowicy. Były gry i zabawy na świeżym powietrzu, spacer, ognisko z pieczonymi kiełbaskami. Zabawa na najwyższym poziomie, z uśmiechem na ustach, została zakończona wspólnym zdjęciem i rozjazdem uczestników do domu.


Z okazji święta i na każdy dzień życzymy Naszym Uczestnikom i ich Rodzinom zdrowia, wszelkiej pomyślności i wielu radości w codziennym życiu. Niech w realizacji marzeń i planów oraz osiąganiu wyznaczonych celów zawsze towarzyszy Państwu uśmiech i życzliwość.

Wszystkim osobom zaangażowanym w działania na rzecz osób niepełnosprawnych dziękujemy za ich pomoc i troskę.

Godność jest pojęciem wieloznacznym, w najogólniejszym sensie oznacza wartość osoby. Z godnością kojarzą się takie pojęcia jak: szacunek, dobre imię, akceptacja, równość i ochrona praw, wolność, autonomia, zrozumienie, tolerancja. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną często doświadczają różnych form naruszania ich godności. Niepełnosprawność intelektualna jest terminem stosunkowo młodym, który zastąpił określenia „niedorozwój umysłowy”, „upośledzenie umysłowe”. Praktyka pokazuje, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną należą do najbardziej narażonej na dyskryminację grupy społecznej.


Tymczasem osoby te, mają takie same potrzeby, tak samo odczuwają, mają marzenia, uczą się, rozwijają, nawiązują przyjaźnie. Wystarczy stworzyć odpowiednie warunki i przyjąć właściwe, sprzyjające im postawy, aby poczuli się równoprawnymi członkami naszego społeczeństwa. Wiedza, pozytywne nastawienie emocjonalne oraz konkretne działania, są czynnikami niezbędnymi do tworzenia osobom z niepełnosprawnością intelektualną warunków do samodzielnego, niezależnego i aktywnego życia.

Zastanówmy się w tym dniu – jak MY - traktujemy osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny i czy jesteśmy w stanie coś zmienić …

Warto w tym miejscu, właśnie dziś, posłuchać swoistego apelu jednej z matek dziecka z niepełnosprawnością: 
„... daj dziecku szanse na dorastanie do jak największej samodzielności. Daj mu swobodę wyboru. Swobodę bardzo dyskretnie kontrolowaną. Tak, by czasem nieunikniona interwencja nie upokarzała, nie spowodowała wycofania się z drogi ku samodzielności. Nie wyznaczaj mu granic bardziej, niż robi to stopień jego niepełnosprawności. Choć to boli – nie uzależniaj dziecka od siebie…”

Maria Lisek-Zięba

piątek, 30 kwietnia 2021

Majowe świętowanie

 1 Maja to Święto Pracy, obchodzone od ponad wieku w wielu krajach świata; upamiętnia ono strajk robotników w Chicago z 1886 roku - protest został brutalnie stłumiony przez policję. Geneza święta jest przede wszystkim związana z walką o ośmiogodzinny dzień pracy.


Święto Pracy, miało być dniem solidarności robotników; obchodzone corocznie w formie masowych demonstracji, wieców i pochodów, począwszy od 1890.

Uchwałę o obchodach Pierwszego Maja podjęto na kongresie założycielskim II Międzynarodówki w Paryżu (1889). W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950 roku.

W Kościele rzymskokatolickim dzień 1 maja jest obchodzony jako święto Józefa Robotnika, patrona ludzi pracujących.

Obecnie w wielu krajach 1 maja jest po prostu dniem wolnym od pracy i okazją do wyjazdu za miasto, w Polsce to okazja do spotkań, zabaw, koncertów, pikników, okolicznościowych recitali itp.

PSONI Koło w Łęcznej jako organizacja pozarządowa też przygotowała się do świętowania. Przygotowany został specjalny program artystyczny z udziałem solisty, zespołu artystycznego „Figiel” oraz muzycznego „Bębnoludy”. Budynek placówki - Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowicy został udekorowany flagami, przed budynkiem kwitną biołoczerwone i czerwone stokrotki oraz ustawione zostały na kolorowych podstawach kwiaty.

Data Święta Pracy jest stała, dlatego święto to rokrocznie przypada w tym samym terminie, czyli 1 maja. Jest to dzień ustawowo wolny. W związku z tym, że w 2021 roku Święto Pracy wypada w sobotę, to pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny.

Artykuł 130 Paragraf 2 Kodeksu Pracy: każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Pracownicy PSONI mają za ten dzień, dzień wolny 30 kwietnia, więc życzymy Wam miłego świętowania i wypoczynku.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku, obchodzone między świętami 1 maja i 3 maja.


Tego dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Już od szesnastu lat 2 maja to dzień, w którym szczególnie skupiamy się nad pochodzeniem i znaczeniem Polskiej Flagi Państwowej oraz barw i symboli narodowych. Data ta ma swoje podłoże historyczne. Właśnie tego dnia żołnierze polscy z 1. Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili biało-czerwoną flagę na kolumnie zwycięstwa w Tiergarten w Berlinie, zdobywając miasto przyczynili się do zakończenia działań wojennych w Europie w czasie II wojny światowej. Jeden z zapisów ustawy normującej nasze barwy narodowe z 7 lutego 1831 roku mówi, że pod tym znakiem „winni łączyć się Polacy”. Dlatego też 2 maja każdego roku nasza flaga nie tylko w Polsce, ale wszędzie tam gdzie są Polacy, jest symbolem łączącym i jednoczącym naszych rodaków, stanowiąc widoczny obraz naszej przynależności narodowej.

Organizowane są różnego rodzaju akcje i manifestacje patriotyczne.

W tym dniu noszone są kokardy, kotyliony w barwach narodowych. Zwyczaj ten spopularyzował prezydent Lech Kaczyński. Był kontynuowany przez Bronisława Komorowskiego, robi to też Andrzej Duda.


Święto Konstytucji, 3 maja. Święto to zostało wprowadzone na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja w 1791 roku, która była jedną z najważniejszych ustaw w Polsce. Była ona drugą konstytucją w świecie – po Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 r. – spisaną ustawą.

Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową, którą sejm przyjął właśnie tego dnia. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania wad systemu politycznego państwa opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą spisaną na świecie, po konstytucji amerykańskiej z 1787 roku. Po upadku niepodległej Rzeczypospolitej w 1795 r. stała się symbolem walki o odzyskanie suwerenności.

Kolejne święto dla organizacji pracujących z osobami niepełnosprawnymi to 5 maja Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ale o tym napiszę w kolejnej relacji…

„Dziś pierwszy maja i Święto Pracy
do patriotycznych wierszy, rodacy!
wszędzie łopocą na domach flagi
więc dzień ten wart jest waszej uwagi
nie każdy święto to jednak czuje
może świętować ten, kto pracuje
a bezrobotnym cóż pozostaje?
olać to święto, tak mi się zdaje!...”

M.Lisek-Zięba