piątek, 11 stycznia 2019

Trzej królowie w Łańcuchowie

„Ten, kto nie zrozumie twojego trudu, naprawdę nie zrozumie słów”

W dniu 06.01.2019 zespół teatralny Figiel z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowicy, placówki Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej, gościł podczas liturgii mszy świętych w Łańcuchowie w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela oraz kaplicy w Ostrówku.

Świętowanie w uroczystość Trzech Króli było możliwe dzięki otwartości i życzliwości księdza proboszcza Tomasza Konstanciuka.


Uczestnicy Warsztatu zaprezentowali parafianom swoją interpretację Narodzenia Pańskiego, jasełka pt. „Kolędować Małemu...” w formie pantomimy. Poprzez prezentację pokazana została odwieczna walka dobra ze złem, słabości, jakim mogą ulec ludzie, ich obojętność i nieczułość. Pocieszenie daje człowiekowi tylko Bóg – to właśnie w nowonarodzonym Jezusie można odnaleźć ukojenie i spokój serca. Mimo, że minęło tyle lat od Narodzenia Chrystusa, to współczesny człowiek ciągle jest zaganiany, łatwo ulega pokusom, szuka sensu życia, sensacji, odrzucając przy tym to, co najważniejsze – miłość i troskę Boga. Oprócz spektaklu parafianie mogli także usłyszeć śpiew solisty Łukasza Liska, który zaśpiewał pieśń wprowadzającą do jasełek oraz kolędę, „Kiedy dzieckiem był Bóg” w czasie Komunii Świętej.


Uczestnicy WTZ złożyli podziękowania księdzu proboszczowi za jego otwartość i wspieranie działań podejmowanych w Warsztacie. Podziękowanie złożyła księdzu proboszczowi i parafianom przewodnicząca Zarządu Koła i kierownik Warsztatu w jednej osobie. Pani Maria powiedziała między innymi „ ... tu w Parafii księże proboszczu czujemy się jak u siebie, jak byśmy byli w rodzinie, dziękujemy Ci za to. Parafianom chylę się nisko i składam wielkie Bóg zapłać za wspieranie nas w każdej postaci. Przekazana na ręce księdza proboszcz praca wykonana w Warsztacie – Anioł – „Anioł Dobroci”, niech będzie drogowskazem dla księdza, parafian, niech strzeże i sprawuj opiekę. Po zakończeniu mszy świętych, parafianie gratulowali uczestnikom pięknego występu, byli bardzo wzruszeni i poruszeni tym, co zobaczyli i usłyszeli.


Serdecznie dziękujemy za dobroć i ofiarność parafian z Łańcuchowa i Ostrówka. Dzięki waszej otwartości i dobru zebraliśmy kwotę 1004,00 zł, która zostanie przekazana na rozbudowę naszego ośrodka o mieszkania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Serdeczne Bóg zapłać.


„Nim świt obudzi noc dotykiem ciepłych mgieł, nim dzień ożywi świat, Panie przyjdź…”

To był piękny dzień, uczestnictwo w liturgii trzech mszy świętych, pozwoliło nam na wzmocnienie i nabranie sił do dalszej pracy.

Święto Trzech Króli to nazwa Objawienia Pańskiego, święta które ma uczcić objawienie się Boga swoim wyznawcom. Dlatego w początkach chrześcijaństwa to właśnie 6 stycznia był świętem Bożego Narodzenia.

Królowie wiozą Narodzonemu ze sobą dary: mirrę, kadzidło i złoto. To właśnie tego dnia w kościołach święcone są mirra, kadzidło i złoto. W Łańcuchowie złoto zostało zamienione na czarne złoto (węgiel). Każdy uczestniczący w liturgii mógł zabrać po mszy świętej symboliczne dary monarchów by wykorzystać w domach.

Do dziś nie została rozstrzygnięta kwestia symboliki poszczególnych podarków. Mirra była znana jako środek uzdrawiający, kadzidło może nawiązywać do czasu głębokiej modlitwy, która wędruje do Boga, a złoto – jak wiadomo – powszechnie przynależało bóstwu. Od XVIII wieku w kościele katolickim obecny jest zwyczaj święcenia kredy, którą następnie na drzwiach wejściowych do domostw zapisuje się litery „K + M + B” oraz bieżący rok. Zapis ten jest często błędnie odczytywany jako pierwsze litery imion mędrców: Kacper, Melchior, Baltazar. W istocie jednak jest niepoprawną wersją łacińskiego Christus Mansionem Benedicat („Niech Chrystus błogosławi temu domowi”).

Niech Jezus Chrystus ma nas w swej opiece i błogosławi każdemu domowi i mieszkającej w nim Rodzinie.

E. Cyfra, M. Lisek-Zięba

niedziela, 30 grudnia 2018

Sąsiedzkie wigilijne spotkania

To właśnie tego wieczoru, gdy mróz lśni jak gwiazda na dworze.
Przy stołach są miejsca dla obcych, bo nikt być samotny nie może.
To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimny śniegiem dmucha,
W serca złamane i smutne cicha wstępuje otucha.
To właśnie tego wieczoru od bardzo wielu wieków,
Pod dachem tkliwej kolędy Bóg się rodzi w człowieku.

W oczekiwaniu na Bożenarodzenie uczestnicy placówki Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowicy uczestniczyli w uroczystych spotkaniach wigilijnych w Fundacji Banku Żywności w Lublinie, Zespole Szkolno Przedszkolnym w Nadrybiu, u seniorów w Domu Senior Wigor w Bogdance.


Pani Marzena Pieńkosz-Sapieha prezes Fundacji Banku Żywności w Lublinie zaprosiła grupę teatralną z WTZ w Janowicy – PSONI Koło w Łęcznej do ubogacenia spotkania wigilijnego poprzez prezentację pantomimiczną jasełek „Kolędować małemu”.


Po oficjalnych powitaniach i przedstawionej w skrócie historii podejmowanych działań na rzecz potrzebujących głos zabrał ksiądz proboszcz, odczytana została ewangelia św. Łukasza mówiąca o narodzinach Jezusa i poświęcone zostały opłatki. Następnie wszyscy zgromadzeni obejrzeli historię mówiącą o czasach dawnych przypominającą o narodzeniu Pańskim. Pantomima ukazała dobro i zło, mówiła o miłości i rozpuście, gardzeniu ubogim i otwartości serc, o szukaniu Maleńkiej Miłości, obojętności.


Po jasełkach wszyscy włączyli się w śpiew znanych i mniej znanych kolęd i pastorałek wykonanych przez Łukasza Liska i zaproszonych gości. Kolejnym etapem spotkania była modlitwa, błogosławieństwo oraz dzielenie się opłatkiem. Oczywiście były też życzenia i wspólne spożywanie wieczerzy.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nadrybiu. 
Kolejny dzień i kolejne spotkanie.

Spotkanie z udziałem uczniów, zaproszonych gości rozpoczęła Pani Maria Paryła dyrektor placówki.


W czasie spotkania wręczono uczniom laureatom różnych konkursów nagrody.


Były też śpiewy kolęd w języku niemieckim, rosyjskim i angielskim.


Na spotkaniu nie zabrakło śpiewu kolęd i pastorałek wykonanych przez Łukasza Liska z WTZ Janowica.


Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejszy okres w roku, pełen spokoju i wytchnienia. To również okres, w którym większość firm, szkół, organizacji organizuje spotkania przy wigilijnym stole. Takie wspólne świętowanie to doskonała okazja do integracji czy też podziękowań. Przy pięknie nakrytym stole, pełnym świątecznych smakołyków zapominamy o codzienności i dajemy się ponieść magicznej atmosferze.


Wszyscy goście obdarowani zostali przez uczniów pysznymi pierniczkami, własnej produkcji.

Uczniowie szkoły to też laureaci konkursu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. WFOŚiGW obchodził w tym roku 25 lecie działalności. Z tej okazji ogłoszony został konkurs dla szkół podstawowych. Tematem konkursu był film przedstawiający podejmowane przez szkołę działania ekologiczne. W filmie, oprócz bezpośrednich działań związanych z ekologią uczniowie przedstawili współpracę z różnymi instytucjami oraz swoje sukcesy w konkursach, opowiedzieli o wycieczkach, zajęciach terenowych i zajęciach koła Ligi Ochrony Przyrody. Film uczniów z Nadrybia otrzymał jedną z 25 głównych nagród w województwie. Nagroda to 35 000 zł przeznaczona na wyposażenie pracowni biologicznej. Gratulujemy.

Senior Wigor-Dzienny Dom Opieki w Bogdance.

Kolejne spotkanie u sąsiadów a także przyjaciół zgromadziło wielu zaproszonych gości i samych uczestników Domu. Były kolędy, pastorałki, łamanie się opłatkiem i potrawy wigilijne na pięknie udekorowanych stołach. Goście zostali obdarowani pięknymi choineczkami wykonanymi przez seniorów w czasie zajęć.


„ Przy wigilijnym stole, 
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty;
Że, jako mówi wam wszystkim
Dawne, prastare orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w waszym domu zasiądzie.
Sercem Go przyjąć gorącym,
Na ścieżaj otworzyć wrota –
Oto co czynić wam każe
Miłość – największa cnota „


Dziękujemy za ten czas spędzony razem w oczekiwaniu na narodziny Jezusa.

M.L-Z